Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể bật/tắt hiệu ứng âm thanh như thế nào?